• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แนวคิดใหม่

รูปแบบการรักษา“3C+P”—การรักษาเพื่อยืดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

None

Author:ศ.นพ.สวีเค่อเฉิงFrom:FUDA

 แนวคิดใหม่ของการรักษามะเร็ง

 โรงพยาบาลมะเร็งมะเร็งฟูด้ากว่างโจว  ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง


rr3.jpg


 การักษาโรคมะเร็งนั้นมีความท้าทายมาก โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาของชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งที่สามารถยืดออกไปนั้นจะนับเป็นเดือน ไม่ใช่นับเป็นปี คีโมมีผลดีกับมะเร็งเพียง 7% เท่านั้น สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังลุกลามนั้น การรักษาด้วยคีโมไม่สามารถยืดชีวิตให้พวกเขาออกไปได้ การใช้ยามุ่งเป้าระดับโมแลกุลในการรักษานั้นเป็นการผลักดันให้การรักษาโรคมะเร็งตามรายบุคคล เช่น ยาอิมมาตินิบรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอิลอยด์กับโรคมะเร็งจีสต์ (GIST) ได้ผลดี แต่ยาชนิดอื่นๆยืดชีวิตของผู้ป่วยออกไปได้ยากมาก

 การรักษาสร้างภูมิคุ้มกันทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสมดุล การใช้เทคนิคการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันหลายเทคนิค เช่น T cell วัคซีนเซลล์เดนไดรต์ เป็นต้น ในการรักษานั้น สามารถทำให้โรคมะเร็งกลายเป็นโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้ตามทฤษฎี การรักษาฉีดยาเข้าเส้นเลือดฝอยของมะเร็งเป็นเทคนิคการฉีดยาปริมาณน้อยเข้ายังเฉพาะจุดทำให้ยามีความเข้มข้นสูงในเฉพาะจุด ซึ่งสามารถกำจัดโรคมะเร็งที่จุดเล็กๆหลายจุดได้

 การรักษาด้วยความเย็นเป็นเทคนิคการสลายเฉพาะจุดชนิดหนึ่ง สามารถทำลายเนื้องอกโดยตรงแล้วยังสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งและกำจัดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือและแพร่กระจายได้ ลดความเสี่ยงของมะเร็งกลับเป็นซ้ำได้อีกด้วย การใช้วิธีการรักษาด้วยความเย็น(CRA) การรักษาฉีดยาเข้าเฉพาะจุด

 (CMI) และการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม(CIC)ร่วมกันรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตามรายบุคคลนั้น คือ รูปแบบการรักษา “3C+P” ซึ่งรักษาทั้งเฉพาะจุดและทั่วร่างกายด้วย เป็นกลยุทธ์ของการรักษาที่ช่วยยื้อชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งกำลังลุกลามออกไปได้


 การรักษาสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม(Combined immunotherapy for cancer,CIC)

 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีความเข้าใจกับระบบภูมิคุ้มกันและระบบการทำงานของโรคมะเร็งที่ส่งผลให้มะเร็งลุกลามมากขึ้น  ความเข้าใจเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งหรือการปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันสมดุลกันนั้นถือเป็นก้าวสำคัญของการแพทย์ จากการศึกษาพบว่าระหว่างเซลล์มะเร็งกับระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันมาตลอดซึ่งจะนำผลมาได้ 3 แบบ แบบหนึ่งคือระบบภูมิคุ้มกันทำลายมะเร็งจนเอาชนะมันได้ แบบที่สองคือ ระบบภูมิคุ้มกันควบคุมไม่ให้มะเร็งเจริญ แต่ไม่สามารถกำจัดมันได้ ทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาพสมดุล  แบบที่สามคือ เซลล์มะเร็งหนีจากระบบภูมิคุ้มกันและมีความร้ายแรงเพิ่มขึ้น

 ระบบภูมิคุ้มกันกับมะเร็งส่วนมากอยู่ในสภาพสมดุล ซึ่งในสภาพนี้เซลล์มะเร็งจะ “หลับ” การรักษาสร้างภูมิคุ้มกันทำให้สภาพสมดุลเกิดขึ้น และทำให้โรคมะเร็งกลายเป็นโรคเรื้อรังเหมือนโรคความดัน โรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยยาได้ในระยะเวลานาน

 ปัจจุบันนี้ วิธีการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันมี 3 วิธี ได้แก่ 1.วิธีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบทั่วไป เช่น วัคซีนทั่วไป(ผลิตมาจากเชื้อโรค )กับสารปรับปรุงภูมิคุ้มกัน 2.วิธีการใช้แอนติเจนของมะเร็งกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งแบบจำเพาะ ซึ่งเป็นวิธีการรักษามะเร็งที่เหมาะสมและยังสามารถทำเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งอีกด้วยในทางทฤษฎี แต่ผลการรักษายังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก 3.วิธีการฉีดเซลล์ที่สามารถต่อด้านมะเร็งโดยตรง เป็นวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งที่ได้ผลดีที่สุด ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากจะฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกัน เช่น DC cell, CIKcell , Cytotoxic T lymphocyte,Tumor-infiltrating lymphocytesเป็นต้น

 ระบบภูมิคุ้มกันนั้นซับซ้อนราวกับอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเซลล์มะเร็งแตกต่างกันและยีนส์ไม่มั่นคงจึงทำให้วิธีการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันหนึ่งหรือหลายวิธีการนั้นไม่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งทุกเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิผล การใช้เทคนิคการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม เช่น T cell  ,วัคซีนเซลล์ DC, LND(Low Dose Naltrexone) เป็นต้น อาจเพิ่มผลการรักษาได้มากขึ้น


 การรักษาฉีดยาเข้าเฉพาะจุด(cancer microvascular intervention,CMI)

 การรักษาฉีดยาเข้าเส้นเลือดฝอยของมะเร็งเป็นเทคนิคใหม่โดยใช้วิธีการการฉีดยาปริมาณน้อยเข้ายังเฉพาะจุดทำให้ยามีความเข้มแข้นสูงสุดในเฉพาะจุด  จัดทำยาคีโมหลายตัวให้เป็นรูปแบบอนุภาคขนาดนาโนหรือไมโครมิเตอร์หลังจากนั้นฉีดเข้าไปยังหลอดเลือดแดงของเนื้องอกตามสายยาง อนุภาคยาคีโมเหล่านี้จะซึมเข้าในเนื้องอกและมีความเข้มข้นสูงเป็นระยะเวลานานภายในเนื้องอก ทฤษฎีของการรักษาคือ ระหว่างเซลล์เอนโดทีเลียมของเส้นเลือดฝอยเนื้องอกมีช่องว่างมากมาย ส่วนเซลล์เอนโดทีเลียมของเส้นเลือดฝอยปกติติดกันอย่างแน่น ดังนั้นอนุภาคยาคีโมที่ซึมเข้าในเนื้องอกทำให้แรงดันออสโมซิสเพิ่มขึ้นแล้วความดันแตกต่างระหว่างเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำหายไป เลือดในเส้นเลือดฝอยของเนื้องอกหยุดไหล อนุภาคยาคีโมในเนื้องอกขยับตัวช้าจึงทำให้มันอยู่ในเนื้องอกเป็นระยะเวลานาน ส่วนอนุภาคยาคีโมที่อยู่ในเส้นเลือดฝอยปกตินั้นไม่ทำให้เส้นเลือดอุดดันด้วยขนาดเล็กระดับนาโน มันจะไหลไปตามกระแสเลือด เนื่องจากยาคีโมปริมาณน้อยมากจึงไม่มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติมากนัก ผลข้างเคียงน้อยมาก

 ยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดท่านหนึ่งน้ำหนัก 60kg  เนื้องอกน้ำหนัก 50g(0.05kg)ใช้ยาคีโม Oxaliplatin ปริมาณ150mg รักษาทั่วร่างกาย แต่จากคำนวนคร่าวๆแล้วเนื้องอกได้รับยาปริมาณมากที่สุดคือ 0.125mg  ส่วนที่เหลือของยาจะอยู่ในเนื้อเยื่ออื่นๆหรือกระแสเลือด หากรักษาด้วยเทคนิคการฉีดยาเข้าเส้นเลือดฝอยของมะเร็งนั้น ใช้ยาคีโม Oxaliplatin  1ใน10 ของปริมาณเท่ากับ15mg ฉีดเข้าเฉพาะจุดผ่านเส้นเลือดแดง 2 ใน 3 ปริมาณของยาไหลผ่าไปตามกระแสเลือด อีก 1 ใน 3 ปริมาณของยาอยู่ภายในเนื้องอกเป็นระยะเวลานานตามหลักการที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นเทียบกับวิธีการให้คีโมทั่วร่างกายแล้ว วิธีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดฝอยของมะเร็งนั้นทำให้เนื้องอกได้รับยาคีโมปริมาณ 40 เท่า(5mg=0.125mg X 40)

 


 1.    ผู้ป่วยโรคมะเร็งน้ำหนัก60kg เนื้องอกน้ำหนัก50g  ใช้ยาคีโม Oxaliplatinในการรักษา

 2.    เนื้องอกน้ำหนัก50g

 3.    วิธีการให้ยาคีโมทั่วร่างกายผ่านเส้นเลือดดำหรือให้ยาผ่านเส้นเลือดแดงแบบทั่วไป

 4.    วิธีการให้ยาคีโมทั่วร่างกายผ่านเส้นเลือดดำหรือให้ยาผ่านเส้นเลือดแดงแบบทั่วไป ต้องใช้ยาคีโมปริมาณ 150mg

 5.    เนื้องอกได้รับยาปริมาณ 0.125mg

 6.    ยาที่อยู่ในเนื้องอกปริมาณ 0.125mg

 7.    วิธีการฉีดยาเข้าเส้นเลือดฝอยของเนื้องอก

 8.    ใช้ยาปริมาณ15mg

 9.    ใช้ยาเพียง1ใน10ปริมาณของยาที่ใช้ในทั่วร่างกาย

 10. 2ใน3ปริมาณของยาไหลผ่าไปตามกระแสเลือด อีก1ใน3ปริมาณของยาเท่ากับ 5mg อยู่ภายในเนื้องอก

 11. ใช้ยา1ใน10ปริมาณของยาที่ให้ผ่านเส้นเลือดแดง ผลข้างเคียงน้อย ประสิทธิผลของการรักษาเฉพาะจุดเพิ่มขึ้น


 การรักษาด้วยความเย็น (cryoablation, CRA)

 การรักษาด้วยความเย็นเป็นวิธีการรักษาเฉพาะจุดที่ต่างกับวิธีการสลายอื่นๆ นอกจากสามารถสลายก้อนเนื้องอกแล้วยังสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งกำจัดเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือและแพร่กระจาย ป้องกันมะเร็งกลับเป็นซ้ำได้อีกด้วย ซึ่งสามารถยืดชีวิตของผู้ป่วยได้ตามหลักการ

 การวิจัยเชิงการทดลองแสดงว่าหลังจากเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นแล้ว ร่างกายจะเกิดแอนติบอดีต่อต้านมะเร็งขึ้นมา การใช้ความเย็นรักษาจุดเริ่มต้นของก้อนมะเร็งนั้นสามารถยับยั้งมะเร็งที่แพร่กระจายอีกด้วย มีแกรนูโลมา(Granuloma)เกิดตามรอบข้างของรอยโรคที่ตกค้างหลังจากรักษาด้วยความเย็น มีเส้นเลือดฝอยใหม่ TIL พลาสมาเซลล์ โมโนไซต์ และแมคโครฟาจ ซึ่งแกรนูโลมาชนิดนี้เกิดจากการอักเสบในการต่อต้านมะเร็ง จึงมีคุณสมบัติของภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็ง

 การตอบรับของระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลังจากการรักษาด้วยความเย็นอาจเกิคจาก1.แอนติเจนต่อต้านมะเร็งแสดงออกและถูกกระตุ้น แอนติเจนในผิวพื้นของเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะและจำนวน โปรตีนของเยื่อหุ้มเซลล์มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ทำให้โปรตีนในพื้นผิวของเซลล์กลมกลืนกัน โปรตีนโมเลกุลของเยื่อหุ้มเซลล์ขนาดใหญ่แตกเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก  ทำให้เอพิโทปส่วนปลายของโปรตีนเยื่อหุ้มเซลล์มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น  แล้วการใช้งานของแอนติเจนเพิ่มขึ้นตามด้วย 2.แอนติบอดีต่อต้านเซลล์มะเร็งและทำให้เซลล์มะเร็งเป็นพิษเกิดขึ้น 3.การกระตุ้น T Cell

 จากปี1980เป็นต้นมา มีการรายงานว่าผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งช่องปาก มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านมหลังเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นแล้วเกิดการตอบรับของระบบภูมิคุ้มกัน  มะเร็งต่อมลูกหมากหลังจากการรักษาด้วยความเย็นแล้วสังเกตเห็นได้ว่ามะเร็งที่แพร่กระจายหายไป  มะเร็งที่แพร่กระจายที่ปอดหลังจากรักษาด้วยความเย็นแล้วสามารถควบคุมได้ กรณีอย่างนี้พบในการรักษามะเร็งกระจายที่ตับและมะเร็งเมลาโนมาเช่นกัน  Suzuki รายงานว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 จำนวน 8 ราย หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นจัดการมะเร็งตั้งต้นที่เต้านมแล้ว มีจำนวน 2 ราย ที่มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองรอบข้าง เต้านมอีกข้างและอาการน้ำซึมออกจากเยื่อหุ้มปอดนั้นหายไปด้วย กรณีอย่างนี้ก็พบในการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆด้วยความเย็นเช่นกัน

 Tanaka รายงานว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเมลาโนมาจำนวน 10 ราย แต่หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นแล้ว 4 ราย(มะเร็งระยะที่1-4)ไม่กลับเป็นซ้ำหรือแพร่กระจายอีก รอดชีวิตได้ระยะเวลานาน ในนั้น 2 รายรอดชีวิตได้ 20 ปีขึ้นไป  ผู้ป่วยเพศหญิงมะเร็งเมลาโนมาที่บริเวณเพดานปากระยะที่ 3 วัย 76 ปีท่านหนึ่ง หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นสลายเนื้องอกส่วนใหญ่ผ่านไป 1 ปีแล้วคราบพลัคสีดำที่เพดานปากและคอหอยหายไปตามลำดับ หลังจากนั้นผ่านไป 13 เดือน ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่คอสองข้างออกมา ตรวจไม่พบมะเร็งแพร่กระจาย ผู้ป่วยอีกท่านหนึ่งเพศชายวัย 71 ปี เป็นมะเร็งเมลาโนมาที่ฝ่าเท้าระยะที่ 3 หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยความเย็นกำจัดมะเร็งจุดหลักแล้ว มะเร็งที่แพร่กระจายก็หายไปตามด้วย ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ระยะเวลา 8 ปีโดยไม่ต้องตัดขาซ้าย

 การรักษาด้วยความเย็นยืดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับได้โจวซิ่นต๋า [1] เป็นต้นรายงานว่าในผู้ป่วยมะเร็งตับ 235 ราย กรณีรักษาผ่าตัดพร้อมความเย็น อัตราการรอดชีวิตได้ 1ปี 3 ปี 5 ปีคือ78.4% 54.1%และ39.8%ตามลำดับ สูงกว่าผู้ป่วยที่เข้ารักษาผ่าตัดอย่างเดียว เรารักษาผู้ป่วยมะเร็งตับหรือมะเร็งกระจายที่ตับด้วยความเย็น ซึ่งมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่รักษาด้วยคีโมทั่วไป(ตาราง7)มีกรณีผู้ป่วยมะเร็งตับขนาดใหญ่หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยความเย็น รอดชีวตได้8 ปีขึ้นไป

 ปัจจุบันนี้ มะเร็งตับอ่อนแพร่กระจายจะรักษาด้วยคีโมและฉายแสงเป็นหลัก อัตราการรอดชีวิต 1 ปีเพียง 10-20% เท่านั้น  เรารักษาผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนแพร่กระจายด้วยความเย็นพร้อมฝังแร่ไอโอดีนกัมมันตภาพรังสีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย 16 เดือน  อัตราการรอดชีวิตได้ 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน คือ 95% 63% 23% และ 9.5 % ตามลำดับ

 มะเร็งปอดชนิด NSCLC หากผ่าตัดไม่ได้ โดยทั่วไปแล้วผลการรักษาไม่ดีมากนัก เราใช้ CT ในการนำทางรักษาผู้ป่วยกรณีอย่างนี้ 1120 รายด้วยความเย็น จากการติดตาม 840 ราย อัตราการรอดชีวิต 5 ปีคือ23%


ตาราง 7 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งปอดหลังเข้ารับการรักษาด้วยความเย็น


uu1.jpg
HCC:มะเร็งตับ   NSCLC:มะเร็งปอดชนิดNon Small Cell  cancer


 การรักษาด้วยความเย็นสามารถยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายได้ Tanakaรายงานผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 52 รายที่ผ่าตัดไม่ได้แล้วเข้ารับการรักษาด้วยความเย็น  อัตราการรอดชีวิตได้ 3-5 ปีคือ 40% จากกรกฎาคมปี 2001 ถึงธันวาคมปี 2005 เราได้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย 42 รายด้วยความเย็น  อัตราการรอดชีวิตได้ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี คือ72% 64% 53.5% และ 45.5 % ตามลำดับ ในนั้นมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดแล้วมะเร็งกลับเป็นซ้ำและแพร่กระจายไปยังกระดูกสังหลังท่านหนึ่ง มีอาการขาเป็นอัมพาต หลังจากเข้ารับการรักษามะเร็งในเต้านมแล้วอาการอัมพาตหายไป ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ 4 ปี 7 เดือน มะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนหลังจากรักษาด้วยความเย็นแล้วเกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งนั้นก็ได้รับการยืนยันเช่นกัน

 ข้อสรุป รูปแบบการรักษามะเร็ง“3C+P”

 สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกำลังลุกลามที่ได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการดั้งเดิมมา เช่น คีโม ไม่ว่าจะใช้เป็น“ยาเก่า“หรือ”ยาใหม่”ก็ไม่สามารถยืดชีวิตของผู้ป่วยได้ วิธีการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ 4 ของการรักษามะเร็ง ซึ่งมีเทคนิคหลากหลายเทคนิคทำให้เซลล์มะเร็งหลับแล้วให้ผู้ป่วยอยู่กับมะเร็งเป็นระยะเวลานานได้ มีการใช้งานแพร่หลาย การรักษาด้วยความเย็นเป็นวิธีการสลายสำคัญ ซึ่งสามารถใช้พร้อมกับการผ่าตัดได้หรือนำทางด้วยเทคนิคการถ่ายภาพผ่านผิวหนังในการรักษาได้ การรักษาด้วยความเย็นจะกำจัดมะเร็งเฉพาะส่วนแล้วยังสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต่อต่านมะเร็งอีกด้วย สร้างเงื่อนไขให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้นาน  การรักษาฉีดยาเข้าเฉพาะจุดเป็นวิธีการรักษาที่ผลข้างเคียงน้อยมาก จุดเด่น คือ สามารถฉีดยาคีโมเข้าเฉพาะจุดพร้อมอุดเส้นเลือดฝอยของเนื้องอก กำจัดมะเร็งจุดเล็กๆได้ เป็นหนึ่งวิธีการกำจัดมะเร็งเพิ่มเติมหรือลดขนาดและจำนวนของมะเร็งหลังจากรักษาด้วยความเย็น

 การใช้วิธีการรักษาด้วยความเย็น(CRA) การรักษาฉีดยาเข้าเฉพาะจุด(CMI) และการรักษาสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม(CIC)ร่วมกันรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตามรายบุคคลนั้นคือรูปแบบการรักษา“3C+P”ซึ่งรักษาทั้งเฉพาะจุดและทั่วร่างกายด้วย เป็นกลยุทธ์ของการรักษาที่ช่วยยื้อชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ลุกลามออกไปได้

 


ny31_212461.jpg


 รูปแบบการรักษามะเร็ง“3C+P”

 รักษาตามรายบุคคล

微信图片_20230607154035.png เขียน วันที่ 25 พฤศจิกายน ปี 2013 อ้างอิง:เล็กน้อย
 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 

วิดีโอสัมภาษณ์ผู้ป่วย
แนะนำโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า
 • โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า กว่างโจว ประเทศจีน ได้ทำการเปิดบริการอีกครั้งให้กับคนไทยหลังเจอประสบการณ์โควิด-19 ร่วมระยะเวลา 3 ปี!
  โดยมีเทคนิควิธีการรักษาที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
  ปรึกษามะเร็งฟรี!
  เพิ่มเติม
 • เริ่มต้นในปี 2013 เมื่ออายุ 55 ปี คุณประชาเริ่มมีอาการปวดหลังรุนแรง ถึงแม้จะได้รับยาคลายกล้ามเนื้อ แต่อาการไม่ดีขึ้น เมื่อรับการตรวจเอกซเรย์พบว่ามีก้อนมะเร็งที่ไต..
  เพิ่มเติม
 • ผู้ป่วยมะเร็งปอดชาวไทยวัย 80 ปี เมื่อ 5 ปีที่แล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด และคุณหมอที่ไทยแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัด แต่จะต้องทำการตัดปอดขวาทิ้งไปราวๆ 2 ใน 3 ส่วนของปอด ทางคนไข้และญาติๆคาดว่าเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้ว หากเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยจะฟื้นฟูร่างกายได้ช้า และอาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อไป จึงตัดสินใจเดินทางเข้ารับการรักษาด้วยการจี้สลายเนื้องอกด้วยความเย็นที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า กว่างโจว ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 5 แล้วที่เขาใช้ชีวิตต่อมาได้อย่างปกติ..
  เพิ่มเติม
โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนาน เป็นโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ ได้รับรองมาตรฐาน JCI ในระดับนานาชาติ และนับเป็นโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางสูงสุดของประเทศจีน ในฐานะโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางนานาชาติ ฟูด้ามีแนวคิดการรักษาที่ไม่เหมือนใคร เราคิดเสมอว่าการรักษาคือการทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถยืดชีวิตของผู้ป่วยได้นานขึ้น โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ายังมีแนวทางการรักษาใหม่ๆในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยมีดนาโน การรักษาด้วยความเย็น และการรักษาอื่นๆอีกกว่า 20 แบบ เป็นต้น ทางโรงพยาบาลได้รับรักษาผู้ป่วยจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก........
เพิ่มเติม
ผู้ป่วยของฟูด้านั้นเดินทางมากจากหลายประเทศทั่วโลก
ตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้รับดูแลผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือว่าได้รับความมั่นใจจากผู้ป่วยทั่วทั้งโลก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเรา
 • ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง
  • หัวหน้าแพทย์
  • หัวหน้าแพทย์อาจารย์ให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ
  • หัวหน้าแพทย์
  • รองผู้อำนวยการของโรงพยาบาล
  • ประธานโรงพยาบาลฟูด้า
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • ศ.นพ.เจิงจงยวน หัวหน้าแพทย์
  • หัวหน้าแพทย์
  • ศาสตราจารย์
  • ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับทุนพิเศษจากสภาแห่งรัฐ
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • รอง ศ.นพ.เผียวเชี่ยงฮ่าว
  • รองศาสตราจารย์
  • ผู้อำนวยการบำบัด
  • ผู้เชี่ยวชาญจบการรักษาแบบเปิดแผลเล็กจากญี่ปุ่น
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • นพ.หลิวซู่เผิง
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • นพ.หลงซินอัน
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
 • หัวหน้าเทคนิคการแพทย์ หลี่หลงหลง
  • หัวหน้าเทคนิคการแพทย์
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
  นัดหมาย
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
ข้อมูลที่ท่านส่งเข้ามาจะเป็นความลับ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตอบคำถามของท่านและแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ท่าน กรุณารอรับโทรศัพท์และอีเมล
เบอร์ติดต่อ: 081-580-3998
ฉันยินยอมที่จะส่งข้อมูล
การรักษาแบบพิเศษของพวกเรา
การรักษาแบบพิเศษกว่า 20 วิธี ไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด
การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)
ในปี 1998 การรักษาด้วยความเย็นได้ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) และ SDA ของประเทศจีนในปี 1999 จีนนับเป็นประเทศต้นๆของโลกริเริ่มการรักษาด้วยความเย็น โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้นำเทคนิคการรักษาด้วยความเย็นเข้ามาใช้ในปี 2000 จนถึงปี 2015 ได้รักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 10000 ราย ใน 30 โรคนับเป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกและในประเทศจีนแ..
การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)
ระบบการรักษาเนื้องอกด้วยมีดนาโน เป็นเทคนิคการสลายเนื้องอกแบบใหม่ที่ไม่ใช้ความร้อน แต่ใช้ Irreversible Electroporation (IRE) ซึ่งใช้คลื่นความต่างศักย์ในการทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง จนทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งเกิดทะลุเป็นรู เซลล์มะเร็งจะเหี่ยวฉาวจนตายในที่สุด..
การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด
การเจริญเติบโตของเนื้องอกนั้นขึ้นอยู่กับเส้นเลือดที่ส่งสารอาหารและออกซิเจนเข้าไปยังเนื้องอก เส้นเลือดภายในเนื้องอกนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก การกำจัดเส้นเลือดของเนื้องอกนั้นสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกได้ การฉีดยาคีโมหรือสารอุดตันเส้นเลือดเข้าไปยังเส้นเลือดบริเวณหรือในเนื้องอกนั้น นอกจากจะช่วยให้เส้นเลือดอุดตัน ยังช..
การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม
สิบกว่าปีที่ผ่านมานี้ การตรวจสอบภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันของเนื้องอกได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เทคนิคใหม่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเซลล็ในการต่อต้านมะเร็งนั้นเริ่มมีขึ้นมาและได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและหัวหน้าบรรณาธิการโรคมะเร็งชาวอเมริกันกล่าวว่า “การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันนั้นอาจจะเป็นวิธีเดียวที่สามารถรักษามะเร็งได้อย่างหมด..
การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุผ่านทางผิวหนัง
เมื่อปล่อยไฟฟ้ากระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านเข้าไปในเข็ม ซึ่งส่วนปลายเข็มเป็นขั้วไฟฟ้า และใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าจากเครื่องทำให้เกิดคลื่นความถี่สูง จะทำให้โมเลกุลของเนื้อเยื่อรอบๆ เข็มสั่นสะเทือนและเสียดสีกันจนเกิดความร้อน ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปรอบๆจนครอบคลุมก้อนมะเร็งทั้งก้อน จากการศึกษาพบว่าความร้อนที่มากกว่า 60 องศาเซลเซียสสามารถทำให้เซลล์ตายได้..
การรักษาด้วยเครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ไมโครเวฟเป็นชื่อทั่วไปของ คลื่นเดซิเบล คลื่นเซนติเมตร และคลื่นมิลลิเมตร และเป็นคลื่นที่มีความสามารถในการเจาะ ทฤษฎีพื้นฐานของการรักษาด้วยความร้อนของคลื่นไมโครเวฟที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้:เซลล์มะเร็งมีความอดทนต่ออุณหภูมิน้อยกว่าเซลล์ปกติการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสามารถทำให้เซลล์มะเร็งตายลง ในขณะที่เซลล์ปกติยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้..
การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ
การผ่าตัดนั้นเป็นการรักษาแบบดั้งเดิมของการรักษาโรคมะเร็ง แต่มีผู้ป่วยหลายท่านได้สูญเสียโอกาสในการเข้ารับการผ่าตัดเนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้จึงได้เกิดการวิจัยวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟขึ้น เพื่อตอบสองและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดได้..
ศึกษาเพิ่มเติม
พวกเขาได้รับชีวิตใหม่จากที่นี่
 • คุณสุวัฒน์ จากประเทศไทย
  ผู้ป่วยมะเร็งปอด รอดชีวิตได้จนปัจจุบัน 6 ปี
 • คุณกัวหลิน จากประเทศเดนมาร์ก
  ผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้าย
 • คุณ Shelly Mahara จากประเทศอินโดนีเซีย
  ผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้าย รอดชีวิตได้จนปัจจุบัน 14 ปี
 • คุณ Amy จากประเทศฮ่องกง
  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย รอดชีวิตได้จนปัจจุบัน 10 ปี
เรื่องราวของผู้ป่วยเพิ่มเติม
ข่าวสารมะเร็ง
ห้องบรรยายผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิง | การวินิจฉัยและการรักษาตุ่มเนื้อไทรอยด์
2024-07-05
 • 05 / 25
  2024
  การบรรยายของศจ.ดร.สวี เค่อเฉิง | การรักษามะเร็งตับด้วยวิธี HAIC
 • 04 / 29
  2024
  เรื่องราวของคุณประชา ผู้ต่อสู้กับมะเร็งไตระยะสุดท้ายมายาวนานถึง 11 ปี
 • 04 / 24
  2024
  “มะเร็งตับระยะลุกลาม” กลายเป็นเนื้องอกในตับไม่ร้ายแรง! คนไข้ชาวอินโดนีเซียวัย 32 ปี ฟื้นตัวหายดีในกวางโจวได้แล้ว
ข่าวเพิ่มเติม
 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ